Stamox Nano

 

Stamox har blitt «standard utstyr» for Nils Lauvås. Nils måler jevnlig Watten han får ut av beina, og Stamox har utvetydig en svært positiv effekt.

Som venn og følger av Nils Lauvås kan du kjøpe Stamox til en gunstig pris.
Se nederst på siden.


Tilbud til Nils Lauvås’ venner
Ditt Mobil Nr (for Posten)